MC-körkort svårare för kvinnor

Nu ska det bli lättare för kvinnor att ta motorcykelkörkort. Korta personer, och då mest kvinnor, har nämligen blivit missgynnade av de kriterier som finns vid körkortsproverna i dagsläget.

1730632-biker-girl

I Expressen kan man läsa att man ska införa nya regler som ger kvinnor rättvisare förutsättningar att ta MC-körkort. Sveriges Motorcyklister har nämligen sett att kvinnor i allt högre utsträckning än män blivit underkända på sina körprover. Att det såg ut på det här sättet ledde till slut att VTI fick i uppdrag av regeringen att undersöka provet ur ett genusperspektiv, vilket alltså ledde till att de nya reglerna ska införas. Man såg nämligen att kortare personer missgynnas vid manöverproven i låg fart och därmed kvinnor eftersom de i genomsnitt är kortare.

Säker på hojen

Förändringen med nya regler innebär att fler kvinnor kommer kunna ta sitt MC-körkort och ge sig ut på vägarna med hojen. Och det kommer även betyda att fler kvinnor köper motorcyklar och kanske även hittar nya däck bland mc- och mopeddäck från däck365.se. Det är nämligen av allra största vikt att motorcykeln är utrustad på ett bra sätt som gör att man kan vara säker på vägarna och inte riskera att hamna i en olycka på grund av mc:ns skick.

Åker utan körkort

Något som också är extrem viktigt, och som egentligen borde vara givet, är att faktiskt ha ett MC-körkort innan man ger sig ut i trafiken på en motorcykel. Även om man självklart måste ha ett körkort rapporterar GP att det är många som inte har det. Faktum är att sex av sju som dött i motorcykelolyckor förra året saknat MC-körkort. Ibland har det handlat om folk som snott motorcyklar men det har även varit folk som provkört hojar och sedan kraschat och dött.