Digitala lösningar för lastbilschaufförer

Vill man satsa på ett yrke som kommer fortsätta vara väl efterfrågat en tid framöver så är det lastbilschaufför. Allt fler företag satsar stenhårt på e-handel vilket bidrar till att transporterna med lastbilar från olika avlägsna lager blir allt vanligare. När det dessutom dyker upp digitala verktyg som underlättar för lastibilschaufförerna och kundservice så är yrket säkrare och betydligt bättre idag än för några år sedan.

Traxet är kanske det tydligaste exemplet på de stora digitala framgångarna som görs på logistiskmarknaden idag. Framför allt har de gjort sig kända för sina digitala körjournaler som dels underlättat kundservice att spåra leveranser, men också för lastbilschaufförerna att planera sin rutt, få tydligare pauser och kunna göra säkrare turer. Att vara lastnilschaufför är hett eftertraktat.

Många medier rapporterar om bristen på lastbilschaufförer. Du hittar det på exempelvis nsd.se, dn.se och expressen.se. Många experter menar att bristen beror på att det råder en skev uppfattning om yrket och att kraven på utbildning är större. Vi på Nisses Trafiksskola tror att det här är ett yrke som garanterar anställning och kan därför rekommendera att ta ett lastbilskörkort.

”Yrket är till stor del datoriserat”

I Expressenartikeln skriver man bland annat att en orsak till bristen kan vara att yrket är datoriserat. Vi tror snarare tvärtom, att det kan leda till att fler drar sig dit. Idag gör lastbilschaufförer mer än att bara köra lastbil. Man bidrar till en positiv utveckling i hela landet, som kan bidra till att minska klyftor mellan stad och landsbygd. Dessutom är man med i en klimatutveckling där allt fler byter ut sitt bränsle mot förnybart bränsle – tänk att få befinna sig i kärnan av utvecklingen!

Vi tror att om fler får upp ögonen för att lastbilsåkerierna erbjuder en enorm kunskapsutveckling så kommer fler vilja bli lastbilschaufförer. När fler lastbilar fylls med miljövänligare bränsle och yrket också går ut på en del administration kommer statusen för yrket att höjas rejält. Det gör att fler kommer kunna tänka sig att arbeta i yrket och kanske även jobba sig uppåt, starta egna budfirmor och så vidare.

Den manuella körjournalen skapade problem

Bristen på lastbilschaufförer tror vi kan förklaras med att de manuella körjournalerna skapade problem i relationen mellan arbetsgivare och chaufför. Många blev utan rast och det gav upphov till en rad konflikter när den manuella körjournalen skulle skrivas. Idag kan man digitalisera sin körjournal vilket gör att det blir mycket tydligt när chauffören tvingas köra för långa sträckor utan rast. Det blir helt enkelt inte längre möjligt med fusk och dåliga villkor.

De flesta människor räds nog för hög arbetsbelastning och att yrket är stressigt och ensamt. Det är den typiska bilden av en lastbilsyrket. Bilden är tyvärr förlegad och behöver inte alls stämma överens med verkligheten längre.

Bristen på chaufförer kombinerat med de digitala lösningarna menar vi kommer vara svaret på att fler kommer ta lastbilskörkort och utbilda sig till ett yrke som kommer vara väl eftertraktat många år framöver! Lycka till!