Vägen till körkortet

Ett körkort underlättar livet på många sätt. Men det är flera steg på vägen fram till ett körkort med B-behörighet, som är den behörighet som krävs för att köra en personbil.

Att ta körkort är en process i flera steg. Detta beror bl.a. på att det är flera institutioner inblandade i denna process. Det första steget är ansökan om körkortstillstånd. Ansökan ska skickas till Transportstyrelsen, tillsammans med ett synintyg. Detta intyg får man från en optiker, efter att man genomgått en synundersökning. Om optikern är ansluten till Transportstyrelsens e-tjänst kan intyget skickas in direkt, på elektronisk väg.

Den som har fyllt 16 år, och fått sitt körkortstillstånd, får börja övningsköra på körskola, eller tillsammans med en godkänd handledare. Om man väljer att övningsköra privat måste handledaren och körkortstagaren gå en introduktionsutbildning hos en godkänd utbildare. Efter denna utbildning kan handledaren ansöka om handledarbevis hos Transportstyrelsen, och det är först efter att ha fått detta som man kan börja övningsköra. Väljer man att övningsköra hos en körskola är läraren där redan godkänd som handledare. De flesta väljer dock att övningsköra både privat och på körskolan, om de har möjlighet.

Hur lång tid man behöver övningsköra varierar stort. Man blir dock inte en sämre förare om man behöver övningsköra mycket. Förutom den praktiska träningen måste man också lära sig körteori, samt gå en riskutbildning. Körskolorna har teorikurser där man lär sig trafikregler och förhållningssätt, något som sedan prövas i den praktiska övningskörningen.

Riskutbildning

Riskutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen tar upp olika riskfaktorer i trafiken, som alkohol, droger, trötthet och riskbeteenden av olika slag. Den praktiska delen består av körning på halkbana.

Den som genomför körkortsutbildningen på en körskola blir bokad till riskutbildningen genom skolan. Den som genomför utbildningen på egen hand måste själv boka riskutbildning hos en godkänd riskutbildare.

Mer information om riskutbildningen finns här.

Förarprov

Förarprovet är det avgörande provet som avgör om körkort utfärdas eller ej. Provet består av ett teoriprov och ett praktiskt körprov. Båda proven bokas vid samma tillfälle, och om mer än två månader går mellan att proven görs måste båda göras om.

Det prov som ska genomföras först är teoriprovet, och även om körkortstagaren inte klarar det ska hen göra körprovet. Vid körprovet bedöms föraren på fem olika kompetensområden:

 1. Säkerhetskontroll
  I korthet handlar säkerhetskontrollen om att se till att bilen fungerar som den ska. En yttre säkerhetskontroll görs på utsidan av bilen, en inre säkerhetskontroll från förarsätet.
 2. Manövrering
  Moment som styrning, växling, gas och broms ska ske rutinmässigt, utan att föraren behöver tänka på varje moment.
 3. Miljö
  Bilen ska framföras utan onödigt hög miljöpåverkan. Dit hör att välja rätt växel, och att planera sin körning så att man undviker kraftiga inbromsningar.
 4. Trafikregler
  Föraren måste ha kunskap om de trafikregler som gäller, och tillämpa dem så att man uppnår ett samspel med andra trafikanter.
 5. Trafiksäkerhet
  Föraren måste kunna förutse och bedöma konsekvenserna av olika händelseförlopp, och agera på ett sätt som skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Mer om de olika stegen på vägen fram till ett körkort finns på Trafikverkets sajt.